Consumentenbond

Consumentenbond kiest voor Blinker

De Consumentenbond zet e-mail marketing al geruime tijd succesvol in. De organisatie houdt zowel haar leden als niet-leden regelmatig via verschillende nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste tests, productinformatie, handige tips om te besparen. Begin februari jl. heeft de Consumentenbond de overstap gemaakt naar Blinker en daar al haar e-mail marketingcampagnes en activiteiten ondergebracht.

Om zelfstandig en hands-on de e-mail marketingactiviteiten uit te voeren, zocht de Consumentenbond een partner die naast een gebruiksvriendelijke oplossing ook strategisch advies kon bieden. Daarnaast was integratie van de e-mail marketingoplossing met andere pakketten van groot belang. Blinker bleek na een uitgebreide selectieprocedure de juiste strategische partner voor de Consumentenbond.

Werkwijze migratie

Om de bestaande data uit verschillende pakketten te migreren naar de e-mail marketingoplossing MailPlus heeft Blinker besloten om bij de bron te beginnen. Als eerste stap zijn Blinker en de Consumentenbond een definitiefase gestart waarin campagnes, data en systemen in kaart zijn gebracht. Vervolgens is een functionele beschrijving gemaakt van de campagnes, waarin direct allerlei wensen, nieuwe ideeën en uiteraard eisen zijn meegenomen. Het implementatieplan is daarna opgesteld met een procesbeschrijving en technische beschrijving, waarna vervolgens gestart kon worden met de implementatiefase. Op 2 februari jl. heeft uiteindelijk de daadwerkelijke wisseling van e-mail platform plaatsgevonden. Na voltooiing van de migratie was het belangrijk om te zorgen voor nazorg, issuemanagement en fine tuning. Ook is er uitgebreide documentatie ten behoeve van het beheer van alle campagnes opgeleverd aan de Consumentenbond.

"E-mail is het primaire online DM-kanaal voor de Consumentenbond: e-mail first."

Maatwerk dataprocessen

In MailPlus zijn alle campagnes van de Consumentenbond geïmplementeerd. SAP is de primaire bon van alle gegevens die in MailPlus terecht komen, maar er zijn ook externe leveranciers die data aanleveren aan MailPlus. Data wordt dus via een aantal systemen naar MailPlus gestuurd en MailPlus stuurde andersom ook weer data terug naar deze verschillende bronnen.

Er is gekozen om via maatwerk een aantal dataprocessen mogelijk te maken voor eigen beheer voor de Consumentenbond. Denk hierbij aan het wijzigen, updaten of triggeren van e-mailcampagnes in MailPlus. Het maatwerk heeft er voor gezorgd dat de artikelcodes die door de Consumentenbond worden gebruikt voor bijvoorbeeld Minigids-campagnes of het werven van nieuwe leden, zelf kunnen worden ingevoerd en aangepast in het op maat gemaakte dashboard. Hiermee worden vervolgens de campagnes (inclusief conditionele content) aangestuurd in MailPlus.

Ook zijn de e-mail templates in MailPlus zodanig flexibel ingericht dat er ongeveer 100 artikelblokken beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden in alle campagnes en e-mailings.

E-mail marketingactiviteiten Consumentenbond

E-mail is het primaire online DM-kanaal voor de Consumentenbond: e-mail first. Naast het doel om nieuwe leden te werven, ligt de focus ook om consumenten te bereiken die bijvoorbeeld eenmalig via een vergelijker willen overstappen of van een andere dienst of product gebruik willen maken die de Consumentenbond aanbiedt. Op dit moment is de belangrijkste campagne het welkomstprogramma. Via deze campagne ontvangen nieuwe leden binnen een tijdsbestek van 2 weken een aantal e-mailings over hun lidmaatschap. Dit uiteindelijk met als doel om een zo hoog mogelijke engagement en communicatiewaarde te bereiken en de meer leden te behouden. Aan de hand van een controlegroep (die geen welkomstprogramma ontvangt) wordt geanalyseerd in hoeverre het welkomstprogramma bijdraagt aan bovengenoemde doelen.

Over de Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. De organisatie werkt samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten waarin consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. De Consumentenbond is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten. Kijk voor meer informatie op www.consumentenbond.nl.